• 2017-01-22 08:00:35
   Podczas tej lekcji rozważymy dlaczego upadamy w grzech oraz dlaczego nie powinniśmy weń upadać. Jestem pewny, że będzie to dla ciebie bardzo ważna lekcja. Podczas ostatniej lekcji rozważaliśmy zagadnienie łaski, która może nas ochronić, gdy grzech zaczyna panować nad nami. Największym problemem człowieka jest stan, w którym panuje nad nim grzech. Bóg przez Jezusa Chrystusa stworzył dla nas drogę, nie...
  • 2017-01-15 08:27:01
   Będziemy kontynuowali nasze rozważania o różnicach pomiędzy Starym i Nowym Przymierzem; pomiędzy prawem i łaską. To bardzo ważny temat, którego istota determinuje poziom naszego życia duchowego. Wielu ludzi w Starym Przymierzu nie rozumiejąc istoty tego zagadnienia, żyło na niskim poziomie duchowym. Bóg jednak chce nas wznieść wyżej. Spójrzmy na pewien werset z Listu do Rzymian 6:14, który...
  • 2017-01-13 17:55:32
   List do Hebrajczyków, rozdział 11, przedstawia bohaterów wiary, którzy głoszą dramatycznie odmienne poselstwo wiary od tego, które cieszy się wielką popularnością we współczesnym zachodnim kościele.

   materiał audio

  • 2017-01-12 12:11:19
   Z roku na rok prześladowania chrześcijan w różnych częściach świata się nasilają. Czy jesteśmy wrażliwi na cierpienie naszych braci i sióstr w Chrystusie? Jak możemy im pomóc?

   materiał audio

  • 2017-01-11 13:48:18
   Wspominając cierpienie i śmierć Pana Jezusa Chrystusa musimy pamiętać o konieczności naszego utożsamienia się z Jego cierpieniem i śmiercią aby zyskać prawo do uczestnictwa w Jego zmartwychwstaniu i chwale.

   materiał audio

  • 2017-01-10 14:47:25
   Współczesna hedonistyczna propaganda ogłupia i zaślepia ludzi uciekających od wszechobecnego cierpienia. Kiedy ono przychodzi, wiara wielu lega w gruzach a inni uciekają w wyimaginowany świat fałszywych wyobrażeń. Jaka winna być chrześcijańska reakcja?

   materiał audio

  • 2017-01-08 08:08:38
   Po raz kolejny przyjrzymy się tematowi martwych uczynków, które nie są klasyfikowane ani jako dobre, ani jako złe uczynki. Za ich sprawą stajemy się religijni, a nie duchowi. Podczas tej lekcji, chciejmy zwrócić uwagę na jeszcze dwie kategorie martwych uczynków. Zanim to zrobimy, podsumujemy to, co do tej pory nauczyliśmy się z poprzednich lekcji. Próbowaliśmy zrozumieć różnicę...
  • 2017-01-01 08:18:36
   Kontynuując nasze rozważania kolejny raz przyjrzymy się zagadnieniu martwych uczynków. Jest to związane z bardzo ważnym tematem różnic pomiędzy religijnością i duchowością. W tym temacie, próbujemy zrozumieć czym jest pozór pobożności pozbawiony mocy. Innymi słowy, jak przejawia się religijność w przeciwieństwie do duchowości. Istnieje ogromne niebezpieczeństwo, gdyż...
 • Rozważania

  • 2017-01-23 08:32:30
   Podczas tej lekcji rozważymy dlaczego upadamy w grzech oraz dlaczego nie powinniśmy weń upadać. Jestem pewny, że będzie to dla ciebie bardzo ważna lekcja. Podczas ostatniej lekcji rozważaliśmy zagadnienie łaski, która może nas ochronić, gdy grzech zaczyna panować nad nami. Największym problemem człowieka jest stan, w którym panuje nad nim grzech. Bóg przez Jezusa Chrystusa stworzył dla nas drogę, nie tylko przebaczając nasze grzechy, ale także...
  • 2017-01-21 08:41:13
   Można to przyrównać do wspinania się na górę. Gdy czuję, że zaraz się poślizgnę i upadnę, wtedy proszę Boga o pomoc, On może mnie podnieść i postawić tak, że już się nie chwieję. Jeśli jednak nie poproszę o pomoc i będę się sam z tym zmagał, poślizgnę się, upadnę i połamię swoje koście, wtedy proszę Boga o pomoc - ambulans przyjeżdża i mnie zabiera. Cóż, to też jest pomoc, ale ją można przyrównać do miłosierdzia. To, co...
  • 2017-01-20 08:36:30
   Miłosierdzie sprawiało, że grzechy ludzi w Starym Testamencie były zakryte i przebaczone. Nie mogli zostać jednak oczyszczeni. Stąd, Dawid mówił: „Błogosławiony ten, którego grzechy zostały zakryte”. Nikt nie mógł być oczyszczony z grzechów do czasu, kiedy Jezus zmarł na krzyżu. Mogły jednak zostać przykryte do czasu przyjścia Chrystusa; wtedy dopiero zostały przebaczone. W dobrze znanym Psalmie 103, Dawid powiedział:...
  • 2017-01-19 08:20:03
   Paweł napisał: „Grzech bowiem nie będzie nad wami panował, gdyż nie jesteście pod Prawem, ale pod łaską”. Pewnego razu Jezus powiedział, że nie urodził się większy człowiek od Jana Chrzciciela (Mat. 11:11). Oczywiście nie dotyczyło to samego Jezusa, gdyż Jego Ojcem nie był człowiek. Porównując wszystkich ludzi, Jan Chrzciciel był jednak największy. Jezus dopowiadając: „Lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim – w Królestwie...
  • 2017-01-18 08:32:52
   W starotestamentowym przybytku Bóg zilustrował to przez zawieszenie grubej zasłony między miejscem świętym a najświętszym. Izraelici otrzymali nakaz: „Nikt nie może wejść do miejsca najświętszego, zasłona wam to uniemożliwia. Możecie do niej podejść, ale nie dalej”. Za zasłoną starotestamentowej świątyni był sam Bóg. Nikt nie mógł tam wejść, prócz arcykapłana i to tylko raz w roku. Nikt nie mógł tam pójść...
  • 2017-01-17 08:27:58
   Czy grzech panuje nade mną, czy ty panujesz nad grzechem? To bardzo ważne pytanie, ponieważ wielu ludzi nie rozumie różnicy pomiędzy tym, co wiązało się z przyjściem Jezusa, a tym, co Mojżesz nam dał przez Stare Przymierze. Teraz zadam trywialne pytanie: Kto jest znaczniejszy – Mojżesz, czy nasz Pan Jezus Chrystus? Oczywiście Mojżesz jest sługą, a Pan Jezus Chrystus jest Mistrzem. Jezus jest o wiele znaczniejszy od Mojżesza. Przymierze, czy umowa,...
  • 2017-01-16 08:44:27
   Będziemy kontynuowali nasze rozważania o różnicach pomiędzy Starym i Nowym Przymierzem; pomiędzy prawem i łaską. To bardzo ważny temat, którego istota determinuje poziom naszego życia duchowego. Wielu ludzi w Starym Przymierzu nie rozumiejąc istoty tego zagadnienia, żyło na niskim poziomie duchowym. Bóg jednak chce nas wznieść wyżej. Spójrzmy na pewien werset z Listu do Rzymian 6:14, który skrótowo ukazuje esencję różnicy...
  • 2017-01-14 08:15:40
   W Ewangelii Jana 5:30, znajduje się niesamowity wers o Jezusie: „Nie mogę sam z siebie nic uczynić”. Czekał i słuchał, aby Ojciec wskazał Mu co ma czynić i nie robił tego, na co miał ochotę. Kiedy Abraham chciał pomóc Bogu, spłodził Ismaela, co spowodowało wiele zamieszania. Gdyby posłuchał się Boga, nie zrobiłby tego i uniknął wielu kłopotów. Ismaelici są obrazem martwych uczynków, które dzisiaj wykonuje wielu...
  • 2017-01-13 08:20:30
   (10) Ostatnią kategorią martwych uczynków są te uczynki, które wywodzą się z naszych ludzkich zamysłów. Prawdopodobnie najlepszym przykładem będzie historia opisana w Ewangelii Łukasza 10:38-42, gdy Jezus przyszedł do miasteczka Betanii, a Marta mu usługiwała. Czy nie był to bardzo dobry uczynek? Wiedziała, że Pan i Jego uczniowie są głodni, poszła więc do kuchni zrobić trochę jedzenia dla nich. Zrobiła to, ponieważ czuła, że będzie to dobry...
  • 2017-01-12 08:24:43
   Jezus powiedział: „Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej”. Jaka jest różnica pomiędzy płynącą rzeką a ręczną pompą? Olbrzymia. Służba dla Pana wielu chrześcijan jest podobna do ręcznej pompy. Owszem, trochę wody z niej wypłynie i jest to jakiś rodzaj służby. Pompujesz, pompujesz, pompujesz i pompujesz aż w końcu trochę tej wody wypłynie. Nie tak wyglądała służba Jezusa dla Ojca. Służbę...
 • Losowy utwór

 • Wnet, o wnet, jaki cud