• 2016-12-04 07:49:28
   Chcemy poświęcić odrobinę więcej czasu, by przyjrzeć się zagadnieniu, któremu poświęciliśmy ostatnie kilka lekcji – różnicom pomiędzy religijnością a duchowością. Osoba może być religijna i nadal bardzo samolubna, egocentryczna i myśląca przez cały czas kategoriami – co mogę otrzymać i jakie korzyści wynikną z tego dla mnie. Kiedy zaś osoba staje się duchowa, nie będzie ani...
  • 2016-11-30 14:21:47
   Rozważania Słowa Bożego oparte na wykładzie 2 Księgi Samuela.

   materiał audio

  • 2016-11-30 12:35:59
   Dziwię się z jakim uporem - godnym lepszej sprawy - różni chrześcijańscy publicyści drążą, w celu wywrócenia prawdy, dwa „gorące” tematy: łaskę oraz krzyż. Ciągle zastanawiam się, czy jest to wynikiem powierzchowności, bagatelizowania Słowa, czy świadomym działaniem w celu zyskania popularności. Jeśli chodzi o łaskę, drążenie polega na coraz większym jej rozwadnianiu i......
  • 2016-11-29 10:27:26
   Nauczanie wygłoszone na konferencji w Toruniu 13.11.2016 r. "Wiedzcie to, umiłowani bracia moi. A niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu." (Jak. 1:19) "Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie; niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym," (Ef. 4:26) "A do nich rzekł: Czy wolno w sabat dobrze czynić, czy źle czynić, życie...

   materiał audio

  • 2016-11-28 12:51:40
   Nauczanie wygłoszone na konferencji w Toruniu 13.11.2016 r. "Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata." (Mt. 28:19-20) "A szły za nim liczne tłumy, i obróciwszy się, rzekł do nich: Jeśli kto...

   materiał audio

  • 2016-11-27 08:02:25
   W ostatniej lekcji rozpatrywaliśmy różnicę pomiędzy religijnością a duchowością. Chciałbym, abyśmy jeszcze nieco porozważali ten temat, gdyż jest to istotny obszar w prawdziwym chrześcijaństwie. Wszyscy znamy różnicę pomiędzy sługą – osobą pracującą w sklepie lub fabryce a synem pracującym dla swego własnego ojca w tym samym sklepie lub fabryce. Ich stosunek do pracy będzie zasadniczo...
  • 2016-11-26 13:33:44
   Nauczanie wygłoszone na konferencji w Toruniu 13.11.2016 r. "W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli." (Jana 14:2-3) "Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż...

   materiał audio

  • 2016-11-25 14:00:59
   Nauczanie wygłoszone na konferencji w Toruniu 13.11.2016 r. "Tylko tchnieniem są synowie ludzcy, Synowie mężów zaś zawodni, Na wadze podnoszą się w górę, Wszyscy oni lżejsi są niż tchnienie." (Ps. 62:11) "Powierz Panu drogę swoją, Zaufaj mu, a On wszystko dobrze uczyni." (Ps. 37:5) "Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została okazana ta łaska, abym zwiastował...

   materiał audio

 • Rozważania

  • 2016-12-08 08:20:33
   Duchowy człowiek nie myśli o tym, co może uzyskać od Pana. Myśli: "Co mogę zrobić dla Pana? Co mogę zaoferować Bogu w tym ziemskim życiu? Ile mogę dać maksymalnie?" Jeśli czytając ten artykuł, jesteś szczery i możesz wejrzeć w siebie, czy masz taką postawę? Czy zawsze myślisz o tym, co jeszcze z tego co należy do mnie i mojej rodziny, możesz poświęcić dla Pana? Lub też: "Co jeszcze może Pan zyskać z mojego ziemskiego życia, które mi...
  • 2016-12-07 08:34:58
   Gdy człowiek religijny staje się chrześcijaninem, myśli o tym, co może dostać od Pana. Pragnie otrzymać przebaczenie grzechów, uzdrowienie, błogosławieństwo, chciałby po śmierci pójść do nieba. Ze wszystkich sił pragnąłby materialnego błogosławieństwa. Chciałby zostać namaszczony do posługi jako potężny i sławny kaznodzieja, którego zdjęcia ukazują się w różnych magazynach chrześcijańskich. Jak myślisz, czy taka osoba jest...
  • 2016-12-06 08:23:50
   Prawdziwa duchowość jest czymś daleko większym niż chodzenie na dwa nabożeństwa w tygodniu. Co więcej, człowiek może być duchowy, nawet gdy nie chodzi na ani jedno nabożeństwo w tygodniu. Na przykład, jeśli przebywa w więzieniu lub szpitalu, lub jest chory i nie ma możliwości chodzenia na nabożeństwa. Nadal jednak może być duchową osobą. Nie możesz być duchowy, jeśli szukasz swego, swoich własnych korzyści. Religijna osoba podejmuje religijne działania, aby...
  • 2016-12-05 08:30:51
   Chcemy poświęcić odrobinę więcej czasu, by przyjrzeć się zagadnieniu, któremu poświęciliśmy ostatnie kilka lekcji – różnicom pomiędzy religijnością a duchowością. Osoba może być religijna i nadal bardzo samolubna, egocentryczna i myśląca przez cały czas kategoriami – co mogę otrzymać i jakie korzyści wynikną z tego dla mnie. Kiedy zaś osoba staje się duchowa, nie będzie ani samolubna, ani egocentryczna. Nie myśli o tym, co może...
  • 2016-12-03 09:22:18
   Biblia mówi, że nasza relacja z Jezusem jest porównywalna do relacji pomiędzy narzeczoną a narzeczonym. Prawdziwe chrześcijaństwo to małżeństwo, nie religia. Dotyczy dwóch osób. To nie czczenie księgi, ale zjednoczenie z drugą osobą – osobą Jezusa Chrystusa. Religijni ludzie czczą księgę. Biblia jest dla nich najważniejsza. Biblia jest dla mnie bardzo ważna, ale nie jest ważniejsza od Jezusa Chrystusa. Jeśli nie miałbym relacji z Jezusem...
  • 2016-12-02 08:44:48
   Gdy Jezus wspominał o cudzołóstwie, mówił, że w Starym Przymierzu, należało go unikać – fizycznego aktu płciowego. Zdecydowanie był to grzech, ale było to tylko minimum, które wymaga Bóg. Syn spojrzałby na przykazania i rozważając powiedziałby: "To tylko minimum, którego wymaga Bóg". Sługa zaś mówi:"Muszę dzisiaj popracować od 9'tej do 17'tej. Gdy tylko wskazówka zegara pokaże...
  • 2016-12-01 08:57:59
   Religijna osoba przestrzega litery prawa. Zadowala się formalnym przestrzeganiem przykazań. Religijni ludzie stają się faryzeuszami, a faryzeusze stopniowo oddalają się od prawdy. W każdej denominacji chrześcijańskiej znajdziesz faryzeuszy – ludzi bardziej zainteresowanych spisaną literą prawa wraz z ludzkimi tradycjami danej denominacji oraz przestrzeganiem wszystkich zewnętrznych wymogów grupy, w której się znajdują, niż życiem w Jezusie Chrystusie. To...
  • 2016-11-30 08:52:42
   Jezus przyszedł, by wyzwolić nas z niewoli i abyśmy stali się Jego dziećmi. W tym tkwi różnica pomiędzy religijnością a duchowością. Religijna osoba zachowuje się jak sługa, duchowa jak syn. Przedstawmy to w innych słowach. Sługa będzie myślał w kategoriach – jakie minimum musi wykonać, by wypełnić swój obowiązek. Odpowiedzialny syn będzie myślał w kategoriach – jakie maksimum może uczynić, by podobać się swojemu...
  • 2016-11-29 08:35:50
   Posługując się prostym językiem możemy powiedzieć, że według starej umowy człowiek był jak sługa. Sługa nie może nazwać swego zwierzchnika "ojcem". Stąd Żydzi w Starym Testamencie nigdy nie nazywali Boga "Ojcem", gdyż byli sługami. Mogli mówić do Niego: "Panie", "Boże", "Potężny Mistrzu" i nic ponadto. Nie mogli mówić Mu: "Ojcze". Gdy przyszedł Jezus, zgromadził wokół siebie swoich...
  • 2016-11-28 08:52:08
   W ostatniej lekcji rozpatrywaliśmy różnicę pomiędzy religijnością a duchowością. Chciałbym, abyśmy jeszcze nieco porozważali ten temat, gdyż jest to istotny obszar w prawdziwym chrześcijaństwie. Wszyscy znamy różnicę pomiędzy sługą – osobą pracującą w sklepie lub fabryce a synem pracującym dla swego własnego ojca w tym samym sklepie lub fabryce. Ich stosunek do pracy będzie zasadniczo różnił się od siebie. Robotnik w określonych...
 • Losowy utwór

 • Postanowiłem iśc za Jezusem