Strona główna

Płyta Skało. Inspiracje ze Śpiewnika Pielgrzyma to zbiór jedenastu pieśni zaśpiewanych przez dwie siostry, Nathalię i Nirinę. Aranżacje utworów są bardzo zróżnicowane, od brzmień czysto akustycznych do  bardziej elektronicznych, w rozmaitych muzycznych stylach. Dziewczyny dzielą się dobrze znanymi, głębokimi i poruszającymi tekstami Pieśni Pielgrzyma, które w ich wykonaniu zyskują także nową świeżość.

czytaj więcej

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z książką Charlesa Spurgeona: "Klejnoty Bożych obietnic".

18 września
Całkowite bezpieczeństwo

Do Beniamina powiedział: Umiłowany przez Pana, bezpiecznie u Niego zamieszka, u Niego, który zawsze będzie go bronił, odpocznie w Jego ramionach. 5 M 33,12 [BT]

Tak, nie ma większego bezpieczeństwa niż to, którego źródłem jest mieszkanie blisko Boga. Dla swoich najbardziej ukochanych dzieci Pan nie mógłby znaleźć pewniejszego i bezpieczniejszego miejsca. Panie, pozwól mi zawsze pozostawać w Twoim cieniu, blisko Twojego zranionego boku....

czytaj więcej

 

jest to portal internetowy, którego zadaniem jest udostępnianie różnego rodzaju materiałów, aby budować wierzących. Chcemy, aby portal ten stał się źródłem zbudowania, dla każdego kto chce  lepiej poznać Pana.

Nie jesteśmy związani z jakąś jedną denominacją kościelną. Uważamy, że nasz Pan Jezus Chrystus posiada swój Kościół w różnych zakątkach świata, niezależnie od przynależności.

W co wierzymy?

Wierzymy, że:

 • Biblia, czyli Pismo Święte - Stary i Nowy Testament jest prawdą, został natchniony przez Boga, po to, aby każdy człowiek mógł poznać Jego wolę, dobrą nowinę (ewangelię) o zbawieniu, a także aby mógł korygować swoje poglądy i zasady życia ze Słowem Bogżym
   "Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości" 
  (2 Listem Pawła do Tymoteusza 3:16-17);
 • każdy człowiek jest grzesznikiem i zasługuje na wieczne potępienie, zgodnie z zasdą opisaną w Biblii "zapłatą za grzech jest śmierć"
  (List Pawła do Rzymian 6:23a);
 • Bóg będąc jednocześnie świętym i sprawiedliwym, ale także miłosiernym postanowił stać się człowiekiem, przyjść na świat, żyć w ludzkim ciele i będąc jedynym bezgrzesznym ofiarować swoje życie umierając na krzyżu, po to, aby ponieść karę za każdego człowieka. Następnie Syn Boży - Jezus Chrystus zmartwychwstał zwyciężając śmierć i wstąpił na niebiosa (1 List Pawła do Koryntian 15:3-4);
 • żaden człowiek nie potrzebuje innych pośredników do Boga, prócz jedynego - Jezusa Chrystusa
  "jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, Który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie."
  (1 List Pawła do Tymoteusza 2:5-6)
 • każdy człowiek, który rozumie swój grzeszny stan i zwróci się do Jezusa, jako do Zbawiciela po pomoc ma możliwość skorzystania z ofiary doknanej także za niego. Jest to ofiara z łaski, niezależnie od uczynków sprawiedliwości.
  "Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańkiego, zbawiony będzie."
  (List Apostoła Pawła do Rzymian 10:13) i
  "Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków prawa"
  (List Pawła do Rzymian 3:28);
 • efektem przyjęcia ofiary Jezusa Chrystusa jest nowe narodzenie (Ewangelia Jana 3:1-21), w efekcie którego życie człowieka zmienia się na wzór Zbawiciela, dąży on wszelkimi możliwymi środkami, aby podobać się Bogu, przestrzegać Jego przykazań i poświęcić swoje życie, aby uwielbić swojego Pana - Jezusa; Człowiek taki stara się wszelkimi możliwymi sposobami przynależeć do wspólnoty wierzących, którzy przeżyli zbawienie, w celu korekty własnego życia i bycia zachęceniem dla innych wierzących;
 • w taki sposób, w jaki Pan Jezus Chrystus około 2 tysiące lat temu wstąpił na niebiosa, tak w wyznaczonym przez Boga czasie zstąpi na ziemię, aby pochwycić swój Kościół, dokonać sądu nad światem i zaprowadzić swoje Królestwo.

Nazwa portalu

Wierzymy, że nasz Pan Jezus, który wstąpił na niebiosa, jako Oblubieniec posiada Oblubienicę, czyli Kościół. Są to wszystkie osoby wierzące, które przyjęły ofiarę Jezusa, żyją w bojaźni Bożej i miłości do Boga pełniąc uczynki sprawiedliwości. Biblia wielokrotnie wspomina o weselu, które odbędzie się, gdy Oblubieniec powróci po Oblubienicę

"Weselmy się i radujmy się, i oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele Baranka, i oblubienica jego przygotowała się i dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych i rzecze do mnie: Napisz: Błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę Baranka. I rzecze do mnie: To są prawdziwe Słowa Boże."
(Objawienie Jana 19:7-9)

Zgodnie z wyżej podanym wersetem uważamy, że Oblubienica Chrystusa, musi być przygotowana na przyjśćie Pana Młodego. Jej przygotowanie związane jest z pełnieniem sprawiedliwych uczynków, dlateczgo też postanowiliśmy udostępnić na naszym portalu materiały, które z łaski Bożej mogą posłużyć świętym do zbudowania i przygotowania na przyjście Pana Jezusa.

Pozdrawiamy w imieniu Pana Jezusa,
Administratorzy serwisu Oblubienica

Cytat dnia

"Widzieliśmy też tam olbrzymów (...) i wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza, i takimi też byliśmy w ich oczach" Tak, oni widzieli olbrzymów, ale Kaleb i Jozue widzieli Boga. Niewiara mówi: Nie możemy iść, ale wiara powiada: Pójdźmy i posiądźmy ziemię. Olbrzymi są obrazem wielkich trudności i znajdują się wszędzie. Znajdujemy ich w swej rodzinie, w naszym społecznym życiu, w Kościele, w naszych własnych sercach. Często spotykamy ich też na drodze spełniania naszych powinności. I albo ich pokonamy, albo staniemy się ich zdobyczą... Mężowie wiary mówili: Nie bójcie się ludu tej ziemi, bo jak chlebem nakarmić się nimi możecie, co oznacza że ich obecność okazać się może dla nas bardziej korzystna, niż gdyby ich tam nie było. Nie bójmy się tych olbrzymów spotykanych na swojej drodze. Nie potrzeba nam specjalnego uzbrojenia, aby z nimi wygrać. Dawid wyszedł walczyć z Goliatem wyposażony w procę i kilka kamyków. Nie potrzebna nam silnej, wielkiej wiary, wystarczy wiara mała jak ziarno gorczyczne... Każdy potrafi tak wierzyć." 4 Moj. 13,33 (cytaty pochodzą z Biblii Warszawskiej)

Transmisja nabożeństwa

Lista transmisji

 • KZ w Wejherowie - niedziela 10.30

(alternatywny link)

(link dla osób ze słabym wzrokiem)

Losowy utwór

Warownym Grodem