powrót

Lekcja 69 - Wskazanie doskonałej woli Bożej. Część 2

Chcemy kontynuować temat wskazywania Bożej woli w naszym życiu. To bardzo ważne, gdyż jeżeli znajdziemy Bożą wolę, będziemy mogli żyć najbardziej przydatnym dla Boga życiem i będziemy najbardziej użyteczni dla Niego.

W naszej poprzedniej lekcji rozważaliśmy jak ważne jest, abyśmy poznali Bożą wolę. Jeżeli ją poznamy, możemy spędzić nasze ziemskie dni na osiąganiu maksymalnej korzyści dla nas. Gdy ludzie mają jakieś pieniądze, które mogą odłożyć, potrzebują rady w co je najlepiej zainwestować, aby osiągnąć największy zysk. Starannie podchodzą do tych spraw i zwracają dużą uwagę na gwarancję zwrotu. Nie są jednak tak ostrożni, aby swoim życiem inwestować w to, co przynosi największą korzyść. To ludzka głupota. Uważamy pieniądze za ważniejsze od naszego życia. To wielki błąd. Jeżeli chcesz zainwestować swoje pieniądze, aby uzyskać największy zwrot, o ile bardziej, jeżeli Bóg daje ci 70-80 lat ziemskiego życia, powinieneś dobrze zainwestować te 80 lat, aby osiągnąć najlepszą korzyść? Owe maksimum zwrotu nigdy nie może być liczone w walucie; można liczyć je tylko pod kątem użyteczności dla Królestwa Bożego, gdyż ono trwa wiecznie.

Powinniśmy wiedzieć jak żyć w najlepszy możliwy sposób. Bóg ma plan dla każdego człowieka. Nie poznasz go jednak, jeżeli nie będziesz o to zabiegał. W poprzedniej lekcji, wymieniłem 12 pytań, na które powinniśmy odpowiedzieć, jeżeli mamy poznać doskonałą Bożą wolę dla naszego życia. Przypatrywaliśmy się dwóm z nich. Po pierwsze, musimy zadać sobie pytanie: „Czy jest to coś, co uznaję za sprzeczne z nauką Jezusa, apostołów, albo duchem Nowego Testamentu? Innymi słowy, czy zakazuje tego Słowo Boże, a szczególnie Nowy Testament?” Po drugie: „Czy mogę to zrobić z czystym sumieniem?” Pozwólcie, że powiem coś o czystym sumieniu. Czasami możemy zabić nasze sumienie. Jeżeli sumienie zabrania nam zrobienia czegoś, a my je ciągle zagłuszamy, w końcu przestanie nas kłopotać; będzie martwe.

Po trzecie, musimy zadać sobie pytanie: „Czy mogę to zrobić dla chwały Bożej?” W 1 Liście do Koryntian 10:31, czytamy: „Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą”. Bóg stworzył nas dla swojej chwały, a nasze zbawienie polega na czynieniu wszystkiego dla Jego chwały. Bóg tak to zaplanował, bo jest to najlepsze dla nas. W przeciwnym razie szukalibyśmy własnej chwały i to by nas zniszczyło. Możemy obserwować to na świecie. Ludzie szukają własnej chwały; walczą ze sobą i starają się zniszczyć nawzajem. Tak też niestety dzieje się w kościołach chrześcijańskich.

Załóżmy, że chcesz poznać Bożą wolę, co do konkretnej czynności, np. czy powinieneś oglądać jakiś program w telewizji, albo pojechać w jakieś miejsce. W omawianym fragmencie znajduje się dobre pytanie, które możesz sobie zadać: „Czy cokolwiek robisz, robisz na chwałę Bożą?” Zapytaj jeszcze: „Panie, czy mogę zrobić to dla Twojej chwały? Czy mogę obejrzeć to dla Twojej chwały? Czy mogę tam pójść dla Twojej chwały?” A jeżeli nie możesz, nie rób tego. Nawet jeżeli wygląda to bardzo niewinnie, ale nie możesz szczerze powiedzieć, że robisz to na chwałę Bożą, nie rób tego.

Czwarte pytanie, które powinieneś sobie zadać: „Czy mogę to zrobić mając społeczność z Jezusem?” Czy mógłbyś przebywać razem z Jezusem, kiedy będziesz to robił? Np. czy wierzący może palić papierosy? Czy mógłbyś zaproponować papierosa Jezusowi, żebyście razem sobie zapalili? Jeżeli tak, to śmiało. Czy wierzący może pić alkohol, zwłaszcza w nadmiarze? Zapytaj samego siebie, czy Jezus przyłączyłby się do ciebie? A jeżeli nie przyłączyłby się do ciebie, nie rób tego. Czy jest jakiś film, który obejrzałby z tobą Jezus? Jeżeli tak, śmiało, oglądaj go. Czy jest jakiś program w telewizji, który uważasz za dobry, czy Jezus obejrzałby go razem z tobą? Jeżeli tak, śmiało, oglądaj go; a jeżeli nie, nie rób tego. W Liście do Kolosan 3:17, czytamy: „Wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu”. Wszystko co czynię, powinienem robić w społeczności z Jezusem Chrystusem.

Piąte pytanie: „Czy mogę prosić Boga, aby błogosławił mnie w tym?” Może masz wątpliwości czy coś jest dobre, właściwe, czy złe. Nie masz pewności. Sprawa ta dotyczy czegoś na krawędzi. Zadaj sobie wspomniane pytanie. W 2 Liście do Koryntian 9:8, czytamy: „A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę”. Bóg daje łaskę i swoje błogosławieństwo dla wszelkiej dobrej sprawy. Zapytaj siebie, a sumienie ci odpowie, czy w tej sprawie możesz prosić Boga o błogosławieństwo. Jeżeli tak, śmiało; jeżeli nie, wstrzymaj się od tego.

Szóste pytanie: „Czy robiąc to nie przekraczam jakiejś duchowej granicy, tracąc duchową wyrazistość?” W 2 Liście do Tymoteusza 2:15, czytamy: „Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy”. Paweł mówi, abyśmy starali się usilnie, abyśmy byli pracownikami, którzy nie muszą się niczego wstydzić. Tak więc, czy ten szczególny kierunek działania, który rozważasz (może być dobry; może być w wielu przypadkach właściwy), doprowadzi cię do jakiejś duchowej granicy? Czy robiąc to stracisz na duchowej wyrazistości? Jest wiele takich dozwolonych rzeczy jak muzyka, sport, rozrywka, czy niektóre programy telewizyjne; nie ma niczego złego w korzystaniu z nich. Jednak jeżeli przyjrzymy się im, prowadzą one do niewoli względem tych czynności i stracimy na duchowej wyrazistości. Będziemy duchowo niewyraźni. W ten sposób szatan obniża efektywność dla Boga wielu wierzących.

Siódme pytanie: „Czy według mojej wiedzy, moja duchowość będzie się rozwijać i wzmacniać?” Paweł napisał: „Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić” (1Kor 6:12). Powtarza te słowa później: „Wszystko wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne; wszystko wolno, ale nie wszystko buduje” (1Kor 6:23). Tak więc, sednem nie jest, czy wolno nam coś zrobić. Wielu chrześcijan operuje na poziomie – wolno i nie wolno mi tego zrobić; czy Bóg na to pozwolił, czy zakazał? Nie mówię tu o tym co Bóg dopuszcza w twoim życiu; mówię o doskonałej Bożej woli dla twojego życia.

Bóg dopuszcza do wielu rzeczy, które nie są Jego doskonałą wolą. Tak więc, zadaj sobie pytanie, czy to właściwe, że chcesz żyć zgodnie tylko z tym na co Bóg ci pozwala? Nie czyń bezprawia i niczego niezgodnego z prawem, a będziesz żył zgodnie z tym, co Bóg ci pozwala. Jeżeli jednak chcesz żyć według doskonałej Bożej woli, musisz zadać sobie pytanie: „Czy moja duchowość będzie się rozwijać i wzmacniać? Czy to mi pomoże? Czy to korzystne duchowo? Czy to mnie zbuduje, pomoże mi być lepszym uczniem Jezusa?” Jeżeli zadasz sobie te pytania, w swoim duchu poznasz odpowiedź jaka jest doskonała wola Boża.

Nie zrozum mnie źle, gdy mówię o duchowym zysku i rozwoju. Nie chcę przez to powiedzieć, że tylko czytanie Biblii, modlitwa i chodzenie na społeczności daje nam duchowe korzyści i wzrost duchowy. Jesteśmy istotami z ciała i ma ono określone potrzeby. Czasami musimy się zrelaksować. Czasami wyspanie się może być chwalebną rzeczą, którą należy zrobić dla Boga. Czasami spanie jest najbardziej korzystną i rozwijającą czynnością, którą możemy wykonać. Czasami może być to coś, co robimy dla relaksu lub rozrywki, np. pójście na piknik z dziećmi. Tak więc, nie myśl, że tylko post, modlitwa i czytanie Biblii są korzystne i rozwijające dla naszej duchowości. Potrzebujemy się zrelaksować, odpocząć i zjeść; nie ma nic złego w tym. Nie jesteśmy ascetami. Jezus spał, jadł smaczne jedzenie. Zadając sobie te pytania, nie bądź fanatycznym ekstremistą.

Jeżeli zadamy sobie pytania, wymienione w tej lekcji, poznamy lepiej jaka jest Boża wola dla naszego życia; a są to: „Czy mogę to zrobić dla chwały Bożej? Czy mogę to zrobić mając społeczność z Jezusem? Czy mogę prosić Boga, aby błogosławił mnie w tym? Czy robiąc to nie przekraczam jakiejś duchowej granicy, tracąc duchową wyrazistość? Czy według mojej wiedzy, moja duchowość będzie się rozwijać i wzmacniać?”

źródło: http://www.cfcindia.com/basic-christian-teachings/69-proving-gods-perfect-will-2