powrót
Biblia - zdjęcie

Biblia

Jednemu z żołnierzy podczas służby wojskowej powierzono bibliotekę danej jednostki. Które­goś dnia jeden z kolegów przyniósł mu książkę z prośbą, aby ją włączył do księgozbioru. ,,Zała­twione - powiedział - muszę ją jednak najpierw przeczytać." Chodziło o Biblię. Lektura tej Księgi zachwyciła i przykuła uwagę ,,bibliotekarza." Właśnie tego brakowało mu w jego mło­dym życiu, brakowało mu Pana Jezusa Chrystusa. Dzięki niej znalazł w Nim Syna Bożego, który przyszedł na ziemię, by przebywać pośród upadłych ludzi. Był też głęboko przejęty, czy­tając o Jego doskonałym życiu, a w szczególności o Jego śmierci na krzyżu. Zrozumiał, że Syn Boży, wrogo usposobionych ludzi pojednał z Bogiem.

Przez tę księgę Bóg pokazał młodemu żołnierzowi jego moralny stan i cudowną łaskę Bożą. Sumienie jego zostało przebudzone, a serce poruszone i skruszone. Skierował się do Pana Jezusa, którego przyjął jako swego osobi­stego Zbawiciela i Pana. Był też bardzo wdzięczny swemu koledze, który przyniósł Biblię. Od tego czasu często spędzali razem wolne chwile na wspólnej modlitwie i na czytaniu Słowa Bożego i rozważaniu go. Drogi Czytelniku! Czytaj Słowo Boże i uwierz mu! Wyznaj Pa­nu Jezusowi swoje grzechy i przyjmij go wiarą do serca! On jest Zbawicielem grzeszników!

*

Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu”

Hebr.11,6

Wiara jest promieniującą gwiazdą łaski. Jej pochodzenie jest dostojne i wzniosłe, ponieważ jej rodzinnym miejscem są niebiosa; jej miejsce pobytu jest niskie, gdyż mieszka w sercach odkupionych na ziemi. Potężne są jej dzieła. Przezwycięża grzech i szatana. Miażdży pozorne niemożliwości. Zwycięsko przekracza góry z przeszkodami. Pośpiesza do swego portu poprzez morza, w których każda fala to wielka trudność. Wiara przygotowuje chrześcijańskiego bojow­nika do każdej walki, podaje mu tarczę osłaniającą przed ciosami oraz miecz do zwycięstwa. Wiara posiada znakomite oko, aby rozpoznać rzeczy niewidoczne.

Ona wyczuje myśli i naturę Bożą w Jego drogach opatrzności i rządzenia. Zapala i roznieca płomień miłości. Otwiera usta do modlitwy i do dziękczynienia. Przeobraża bieg życia w służ­bę, niczym ustawicznie płynący potok. Będzie trwała tak długo, aż otworzą się wrota krainy światła, a ustanie wtedy, gdy ujrzy Pana twarzą w twarz. Gdy zapytano kogoś: ,,Co to jest wia­ra?", odpowiedział: ,,Wierzyć to czynić wolę Bożą i nie stawiać żadnych pytań".

*

Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników,
z których ja jestem pierwszy. Ale dlatego miłosierdzia dostąpiłem,
aby na mnie pierwszym
Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość.”

1 Tym.1,15-16

 

W Londynie wiele lat zwiastował Ewangelię dr Parker. Któregoś dnia zagadnął go pewien mężczyzna i przedstawił mu następujący problem: ,,Pozostaje dla mnie wielką tajemnicą, dla­czego Pan Jezus właśnie Judasza wybrał na apostoła. Przecież wiedział, jak haniebnie Go zdra­dzi i wyda kapłanom. Doprawdy, nie mogę tego pojąć. ,,No tak - odparł dr Parker po krótkiej przerwie - ja zaś stoję przed jeszcze większą zagadką." Rozmówca zaciekawił się, dr Parker był bowiem bardzo wykształconym człowiekiem. Zapytał: ,,A cóż to za zagadka?" Usłyszał na­stępującą odpowiedź: ,,Niezmiernie zdumiewa mnie, że Pan Jezus wybrał mnie, takiego wiel­kiego grzesznika."

W Biblii może być wiele rzeczy, których nie rozumiemy. l nie ma się czemu dziwić, gdyż jest to potwierdzenie tego, co Bóg powiedział w Swoim Słowie: „Bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje" (Iz. 55, 8).

Nie tylko dla dr Parkera, lecz także dla każdego odkupionego przez Pana na całą wieczność pozostanie cudem, że umiłował akurat tych, którzy byli Jego wrogami. Judasz szedł na pew­ną zgubę, ale nie wolno o to obwiniać Pana Jezusa, który darował mu uprzywilejowane stano­wisko, wybierając go na apostoła.

*

Kto ma Syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego,
nie ma żywota”

1 Jana 5,12

 

„Czy będę żyła, panie doktorze?" - cicho zapytała lekarza młoda dziewczyna, gdy po ciężkim wypadku została przewieziona do szpitala. Po długim i gruntownym badaniu lekarz od­powiedział: „Nie chcę ukrywać przed tobą prawdy; po ludzku mówiąc, nie ma już nadziei. Je­steś ciężko ranna." Dziewczyna była jednak przygotowana na śmierć i choć słowa lekarza były wstrząsające, słuchała ich spokojnie. Jej koniec zbliżał się, ale miała jeszcze siłę, aby wyprosto­wać się i ze wzruszeniem powiedzieć: „Dzięki Bogu, że to nieszczęście nie zdarzyło się wczo­raj!" Co miała na myśli?

Wieczór poprzedzający wypadek brała udział w ewangelizacji, na którą zaprosiła ją jedna z przyjaciółek. Słowo Boże poruszyło jej sumienie. Uświadomiła sobie swoje grzechy. Pilnie słuchała o miłości Jezusa Chrystusa, o Jego dziele, którego dokonał na krzyżu za wszystkich, którzy uwierzą w Niego. Uwierzyła tej dobrej nowinie i znalazła spokój. To by­ło powodem, że powiedziała:,,Dzięki Bogu, że ten wypadek nie zdarzył się wczoraj." Wczoraj o tej godzinie była jeszcze daleko od Zbawiciela, ale teraz posiadała już życie -życie wieczne.

*

A któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie ten,
który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?”

1 Jana 5,5

 

Pewien młody człowiek opowiadał: Gdy przygotowywałem się do pierwszego egzaminu akademickiego, przywołano mnie pewnego razu do łóżka ciężko chorego, którym okazał się mój dawny przyjaciel. Miał lekkie zapalenie ucha. Przez pomyłkę wstrzyknięto mu sublimat. Następstwem było poważne ropienie wewnątrz czaszki. Biedak był skazany na okropne mę­czarnie. Kiedy podszedłem do jego łóżka, szczerze się ucieszył i podziękował mi za odwiedzi­ny. Z trudnością przedstawił mi, co zaszło. Następnie powiedział: ,,Wyciągnij szufladę nocne­go stolika." Gdy to zrobiłem, ujrzałem leżące obok siebie: rewolwer i Nowy Testament. Drżącym, cichym głosem wyszeptał: „Oto, jeden z nich musiał zwyciężyć. Miałem do wyboru jedno z dwojga. Dziękuję Bogu, że mała książka - Nowy Testament - okazała się silniejsza."

 • Najnowsze polecane

  • 2018-10-17 20:35:27
   „I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa”. (1 List Piotra 2:5) Serdecznie zapraszamy na kolejną  Konferencję w Toruniu Miejsce: Toruń, ul. Przy Skarpie 13, Szkoła Podstawowa nr 28 (Osiedle Na Skarpie) Termin: 24-25 listopad 2018  (rozpoczęcie godz. 11.00)   Pragniemy aby uczestnicy...
  • 2018-09-27 08:23:30
   KSIĄŻKA BRATA ZAC'A POONEN'A DUCHOWE PRAWDY NOWEGO PRZYMIERZA + PIĘĆDZIESIĄT CECH FARYZEUSZÓW JEST JUŻ DOSTĘPNA W wyniku cudownego Bożego działania udało nam się wydać w formie książki, cykl wykładów Zac'a Poonen'a, pt: „Duchowe Prawdy Nowego Przymierza”, wygłoszonych w głównym zborze Christian Fellowship Church w Bengalore (Indie). Dzięki Bożej łasce...
  • 2018-05-07 11:16:29
   http://oblubienica.eu/czytelnia/biblia/przeklad link do przekładu MIŁO NAM POINFORMOWAĆ, ŻE DOSTĘPNE JEST DO POBRANIA DRUGIE WYDANIE PRZEKŁADU! 28 CZERWCA POWINNA UKAZAĆ SIĘ MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU W WERSJI PAPIEROWEJ! WYDRUK II WYDANIA BĘDZIE WIĘKSZY, PODADTO BĘDZIE W FUTERALE - CENA NT - 50zł NOWY PRZEKŁAD NOWEGO TESTAMENTU. Toruński Przekład Nowego Przymierza - TPNT Przekład dosłowny. Korzystano...
  • 2018-11-16 23:04:15
   Życie w wolności od strachu.

   materiał video

  • 2018-11-06 08:40:19
   Wykład na temat wielkiego zagrożenia dla wierzących, jakim są fałszywe nauki rozsiewane przez fałszywych nauczycieli.

   materiał video

  • 2018-09-05 14:48:03
   "A Pan jest Duchem; gdzie zaś Duch Pański, tam wolność." (2Kor 3:17); "Bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu, ale bądźcie w złem jak niemowlęta, natomiast w myśleniu bądźcie dojrzali" (1Kor 14:20); "Cóż tedy, bracia? Gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny ich wykładem; wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. Jeśli...

   materiał audio

  • 2018-08-03 10:21:29

   materiał audio

  • 2018-07-30 12:37:47
   "O, gdybyś był zważał na moje przykazania, twój pokój byłby jak strumień, a twoja sprawiedliwość jak fale morskie!" (Iz 48:18); "Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie." (Mt 7:21); "Albowiem ktokolwiek czyni wolę Ojca mojego, który jest w...

   materiał audio