powrót

Wielomówność

Jezus najpierw powiedział jak nie należy się modlić. Skoro według Jezusa jest to największe zagrożenie, powinniśmy szczególnie na to uważać. Ludzie zazwyczaj są religijni. Lubimy epatować naszą religijnością i rzekomą świętością. Jednym ze sposobów jest pokazanie jak długo się modlimy, pościmy, jak wiele pieniędzy dajemy na Boże dzieło, jak wiele poświęcamy dla Pana, itd. Jezus powiedział: „Uważaj, żebyś nie mówił nikomu o tym. Wystarczy, że Bóg to widzi”.

Po drugie, Jezus mówi: „A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie; albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani” (Mat. 6:7). To kolejny błąd, który popełnia wiele osób. Uważają, że ich wielomówność zwiększy efektywność ich modlitwy. Wciąż powtarzają to samo, tak jakby Bóg był głuchy i nie mógł usłyszeć, jeśli powiedzieliby coś tylko raz. Uważają, że Bóg wysłuchuje modlitw pewnych ludzi, dlatego że długo się modlą, a Bóg nie słyszy tych, który się modlą krótko. To kolejna pogańska koncepcja. Myślisz, że jeśli będziesz się modlił przez godzinę, Bóg na pewno cię usłyszy, a jeśli pomodlisz się przez minutę, Bóg na pewno tego nie wysłucha, bo twoja modlitwa była za krótka. Skąd się wziął ten pomysł?

Na podstawie: Zac Poonen - Nauka chrześcijańska - Lekcja 54 - Modląc się, nie bądźcie wielomówni (http://Lekcja 54 - Modląc się, nie bądźcie wielomówni)