powrót
Margarete von BRASCH - zdjęcie

Margarete von BRASCH

Margarete von Brasch była Niemką pochodzącą z krajów Nadbałtyckich (Estonia), gdzie posiadała 5 majątków ziemskich. Po przewrocie - rewolucji w 1917 roku - została pozbawiona całego stanu posiadania i pozostawiona z małą podręczną walizką. Od tego momentu zaczęła głosić po całej Europie z wielkim błogosławieństwem poselstwo o całkowitym odkupieniu "Vollige Erlosung in Christus"(Pełne zbawienie w Chrystusie).

Pan powołał ją do swojej wspaniałości 19 października 1932 roku. Bardzo niedostrzegalnie, z otwartą Biblią na kolanach, zakończyła swój doczesny żywot. Leżała w trumnie jak zwyciężczyni, z uśmiechem na wargach i z obliczem przypieczętowanym Bożym majestatem.

Pan po dzień dzisiejszy używa jej poselstwa i wielu jej zwycięskich pieśni, które dał jej po to, by Bożym dzieciom postawić przed oczy darowane dziedzictwo pełnego odkupienia w Chrystusie, aby wiarą mogły wziąć je w posiadanie. Opr. na podstawie książki: "Vollige Erlosung in Christus" (Pełne zbawienie w Chrystusie), która została w ostatnich latach dwukrotnie wydana na podstawie zezwolenia wydanego przez jej wnuka Hansa Wernera von Bulow.

Śpiewnik Pielgrzyma zawiera wiele pieśni jej autorstwa:

Barankowi chwałę, cześć (Ś.P. 2)
Z żądością czekałem na Pana w zły los (Ś.P. 25)
Znasz ty już ten kraj, który w słońcu lśni (Ś.P. 88)
O Panie, pragnie dusza ma dla Ciebie święcie żyć (Ś.P. 270)
Oblicza Twego pragnąc, podnoszę oko me (Ś.P. 273)
Ucz chodzić mię z Bogiem, jak Enoch tu raz (Ś.P. 289)
Ja idę tą drogą, co wiedzie do chwał (Ś.P. 298)
O, wielki Mocarzu, Wybawco Ty mój (Ś.P. 458)
Pielgrzymem jestem do niebios stron (Ś.P. 459)
O, wstań już! Twa senność niech zniknie (Ś.P. 525)