powrót
2 List do Koryntian 12:10 - zdjęcie

2 List do Koryntian 12:10

"Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa; albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny."
2 List do Koryntian 12:10