powrót
Psalm 118:14 - zdjęcie

Psalm 118:14

"Pan jest mocą i siłą moją, On stał się wybawicielem moim."
Psalm 118:14