powrót
Psalm 119:25 - zdjęcie

Psalm 119:25

"Dusza moja przylgnęła do prochu, Ożyw mnie według słowa twego"
Psalm 119:25