powrót

Styczeń

Wybierz z listy

  • 2019-01-02 08:40:53
   "W owym dniu latorośl Pana stanie się ozdobą i chwałą, a owoc ziemi chlubą i krasą ocalonych Izraela." Księga Izajasza 4:2
  • 2019-01-02 08:47:59
   "Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemność w światłość, a światłość w ciemność, zamieniają gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz." Księga Izajasza 5:20
  • 2019-01-03 08:04:06
   "Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł: Kogo poślę? I kto tam pójdzie?Tedy odpowiedziałem: Oto jestem, poślij mnie! A On rzekł: Idź i mów do tego ludu: Słuchajcie bacznie, lecz nie rozumiejcie, i patrzcie uważnie, lecz nie poznawajcie!" Księga Izajasza 6:8-9
  • 2019-01-05 13:04:56
   "I z obawy przed cierniem i ostem nie będzie się wchodzić na żadną górę, którą niegdyś okopywało się motyką; i staną się one wygonem dla wołów i będą deptane przez owce." Księga Izajasza 7:25
  • 2019-01-05 15:00:00
   "Tylko Pana Zastępów miejcie za Świętego, niech On będzie waszą bojaźnią i On waszym lękiem!" Księga Izajasza 8:13
  • 2019-01-06 08:26:11
   "Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie, nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość." Księga Izajasza 9:1
  • 2019-01-07 09:09:08
   "I światłość Izraela stanie się ogniem, a jego Święty płomieniem, który w jednym dniu spali i pochłonie jego ciernie i oset." Księga Izajasza 10:17
  • 2019-01-08 08:37:20
   "I spocznie na nim Duch Pana; Duch mądrości i rozumu, Duch rady i mocy, Duch poznania i bojaźni Pana." Księga Izajasza 11:2
  • 2019-01-09 13:42:02
   "I będziecie mówić w owym dniu: Dziękujcie Panu, wzywajcie jego imienia, opowiadajcie wśród ludów jego sprawy, wspominajcie, że jego imię jest wspaniałe." Księga Izajasza 12:4
  • 2019-01-09 13:42:02
   "I będziecie mówić w owym dniu: Dziękujcie Panu, wzywajcie jego imienia, opowiadajcie wśród ludów jego sprawy, wspominajcie, że jego imię jest wspaniałe." Księga Izajasza 12:4