powrót

2016 (listopad)

Wybierz z listy

  • 2016-11-17 14:08:09
   Nauczanie wygłoszone na konferencji w Toruniu 12.11.2016 r. "Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, A wybawia utrapionych na duchu." (Ps. 34:19, BW) "Jahwe jest blisko skruszonych w sercu i wybawia złamanych na duchu." (Ps. 34:19, BT) "Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony, Sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże." (Ps 51:19, BW) "Moją ofiarą, Boże,...

   materiał video

   materiał audio

  • 2016-11-18 09:30:22
   Nauczanie wygłoszone na konferencji w Toruniu 12.11.2016 r. "I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg: Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną; panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad wszelkimi zwierzętami, które się...

   materiał audio

  • 2016-11-19 13:48:59
   Nauczanie wygłoszone na konferencji w Toruniu 12.11.2016 r. "I dano mi trzcinę podobną do laski mierniczej i powiedziano: Wstań i zmierz świątynię Bożą i ołtarz, i tych, którzy się w niej modlą. Lecz zewnętrzny przedsionek świątyni wyłącz i nie mierz go, gdyż oddany został poganom, którzy tratować będą święte miasto przez czterdzieści dwa miesiące." (Obj. 11:1-2) "I rzekł Pan do Mojżesza: Patrz!...

   materiał audio

  • 2016-11-22 08:55:08
   Nauczanie wygłoszone na konferencji w Toruniu 12.11.2016 r. "A tak, kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł." (1Kor. 10:12) "Wtedy niewiasta samarytańska rzekła do niego: Jakże Ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? (Żydzi bowiem nie obcują z Samarytanami). Odpowiadając jej Jezus, rzekł do niej: Gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie: Daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś...

   materiał audio

  • 2016-11-23 11:55:02
   Nauczanie wygłoszone na konferencji w Toruniu 12.11.2016 r. "Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać; albowiem co człowiek sieje, to i żąć będzie." (Gal. 6:7) "Albowiem jedno i drugie mnie pociąga: pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej; lecz z drugiej strony pozostać w ciele, to ze względu na was rzecz potrzebniejsza. A to wiem na pewno, że pozostanę przy...

   materiał audio

  • 2016-11-24 11:07:52
   Nauczanie wygłoszone na konferencji w Toruniu 12.11.2016 r. "Błogosławieni ci, którzy żyją nienagannie, Którzy postępują według zakonu Pana! Błogosławieni ci, którzy stosują się do napomnień jego, Szukają go z całego serca, Którzy nie czynią krzywdy, Ale chodzą drogami jego. Tyś wydał rozkazy swoje, Aby ich pilnie strzeżono: Oby drogi moje były nakierowane Na przestrzeganie ustaw...

   materiał audio

  • 2016-11-25 14:00:59
   Nauczanie wygłoszone na konferencji w Toruniu 13.11.2016 r. "Tylko tchnieniem są synowie ludzcy, Synowie mężów zaś zawodni, Na wadze podnoszą się w górę, Wszyscy oni lżejsi są niż tchnienie." (Ps. 62:11) "Powierz Panu drogę swoją, Zaufaj mu, a On wszystko dobrze uczyni." (Ps. 37:5) "Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została okazana ta łaska, abym zwiastował poganom...

   materiał audio

  • 2016-11-26 13:33:44
   Nauczanie wygłoszone na konferencji w Toruniu 13.11.2016 r. "W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli." (Jana 14:2-3) "Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia...

   materiał audio

  • 2016-11-28 12:51:40
   Nauczanie wygłoszone na konferencji w Toruniu 13.11.2016 r. "Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata." (Mt. 28:19-20) "A szły za nim liczne tłumy, i obróciwszy się, rzekł do nich: Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie...

   materiał audio

  • 2016-11-29 10:27:26
   Nauczanie wygłoszone na konferencji w Toruniu 13.11.2016 r. "Wiedzcie to, umiłowani bracia moi. A niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu." (Jak. 1:19) "Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie; niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym," (Ef. 4:26) "A do nich rzekł: Czy wolno w sabat dobrze czynić, czy źle czynić, życie zachować czy...

   materiał audio