powrót

Jan Guńka

Wybierz z listy

  • 2011-07-11 18:52:36
   Jan Guńka urodził się 8 marca 1926 r. w Cieszynie i wychowywał się w domu odrodzonych duchowo chrześcijan. W dniu 26 grudnia 1947 r, przeżył duchowe odrodzenie. Chrzest wiary przyjął 31 lipca 1955 r. Jest prezbiterem, nauczycielem Słowa Bożego i autorytetem dla wielu chrześcijan w sprawach wiary i podążania za Jezusem. Jest to nauczanie o wpływie muzyki, jej ważności, znaczeniu w Słowie Bożym, ale także problematyce muzyki rockowej, rock...

   materiał audio

  • 2011-07-11 19:25:53
   Jan Guńka urodził się 8 marca 1926 r. w Cieszynie i wychowywał się w domu odrodzonych duchowo chrześcijan. W dniu 26 grudnia 1947 r, przeżył duchowe odrodzenie. Chrzest wiary przyjął 31 lipca 1955 r. Jest prezbiterem, nauczycielem Słowa Bożego i autorytetem dla wielu chrześcijan w sprawach wiary i podążania za Jezusem. Brat Jan Guńka w nauczaniu wskazuje na ważność Wieczerzy Pańskiej, na symbolikę żydowskiej Paschy i praktykę...

   materiał audio