powrót

Historia współczesnej Ewangelii

1

2

3

4

5

6

7

8

Program prowadzony przez brata Michaela Durhmana (misja Real Truth Matters)

1. Wstęp - pobierz

2. Odejście od Pisma: Źródła błędu - pobierz

3. Toksyczna inteligencja - pobierz

4. Witamy w cyrku - pobierz

5. Ja to czuję! - pobierz

6. Powtarzaj za mną! - pobierz

7. Dobroć ze względu na dobroć - pobierz

8. Jezus jest ewangelią! - pobierz

Wyrażamy zgodę na rozpowszechnianie i kopiowanie filmów, jednak bez prawa do zmian dokonywanych w filmach.

Chmura tagów

Video